mobilný ohrievač
mora
Ohrievač vody je vhodný vzhľadom k pomerne malému vonkajšiemu priemeru na inštaláciu v malých bytoch. Je vybavený moderným voličom s číselne vyznačenými polohami teploty, ktorý je umiestnený v ochrannom kryte v dolnej časti ohrievača. Ako všetky ohrievača je aj tento typ vyrobený z kvalitne smaltovaného oceľového plechu.

www.ElektroShopPlaneo.sk

Pre www.ElektroShopPlaneo.sk generuje